YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

 

 

       Yenilenebilir enerji teknolojileri; rüzgâr ve güneş enerjisinden elektrik üreten küçük ve büyük çaplı santrallerin kurulumu, işletilmesi, bakımı, onarımı ve arızalarının giderilmesi ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.


     Gücünü güneşten alan, hiç tükenmeyeceği düşünülen ve çevreye zarar vermeyen enerji kaynakları yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Yenilenebilir enerji, yeşil enerjidir. Güneş ve rüzgâr yenilenebilir enerji kaynağıdır. Bu teknolojiler ile günümüzde en çok ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi üretilmektedir.


       Türkiye’de bu sektör hızla gelişmekte ve bu alanda ciddi miktarda kaliteli elemana ihtiyaç duyulmaktadır.

 

 

Alanın Altında Yer Alan Dallar

 

  • Güneş Enerjisi Sistemleri,
  • Rüzgâr Enerjisi Sistemleri dallarında eğitim verilmektedir.

 

Eğitim ve Kariyer İmkânları

 


Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler.

 

Sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.

 


Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanları, rüzgâr santralleri ve güneş santralleri ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilirler.

 

İSTİHDAM ALANLARI

 

Yenilenebilir enerji teknolojileri alanı’ndan mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;

 

1. Rüzgâr enerji santrallerinde,

 

2. Güneş enerji santrallerinde,

 

3. Küçük rüzgâr türbini kurulumu firmalarında,

 

4. Küçük güneş türbini kurulumu firmalarında,

 

5. Rüzgâr türbini üreten firmalarda,

 

6. Güneş paneli üreten firmalarda,

 

7. Diğer elektrik santrallerinde vb. yerlerde çalışabilirler.

 

 

     

 

OKUL VE SAHA ÇALIŞMALARIMIZ

 

 

MESLEKİ GEZİLERİMİZ