HAKKIMIZDA

 

 

     Okulumuz; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlıkları işbirliğinde, 15 Temmuz 2010 tarihli ve 27642 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlülüğe giren istihdam ve Mesleki Eğitim ilişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı'nda yer alan, iş piyasasının ihtiyaçlarına uygun olarak mesleki ve teknik eğitimin verilmesi, eğitim istihdam ilişkisnin güçlendirilmesi, aktif işgücü piyasası politikalarının etkin olarak uygulanması, mesleksizlik sorununnun giderilerek işgücününistihdam edilebilirliğinin artırılması çerçevesinde 2016-2017 eğitim öğretim yılında faaliyete başlamak üzere ''Özel Diyarbakır Bilim ve Teknik Koleji'' olarak eğitim öğretim hayatındaki yerimizi alıyoruz.

 

 

      ''Özel Diyarbakır Bilim ve Teknik Koleji '' kentimizin ve Organize Sanayi Bölgesinin genel ihtiyaçlarını belirliyerek on üç alanda eğitim-öğretime başlayacaktır.

 

 

      Okulumuz ''Özel Diyarbakır Bilim ve Teknik Koleji '' eğitimini dört yıl süreyle öğrencilerine ücretsiz sunacaktır.

 

 

     Eğitim sürecinde okul-sanayi işbirliğini önceliyerek öğrencilerini tam donanımlı yetiştirip iş hayatına hazır nitelikli, güncel teknolojik bilgiyle donatılmış yeterlilikte bireyler olarak yetiştirilecektir. 

 

   

 

 

 

 

 

HAKKIMIZDA

Hakkımızda

Ön Kayıt

Kariyer

Alanlarımız

Fotoğraflar

İletişim